Bu dersin amacı toplumda risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarda beslenmenin önemini, beslenmeye etki eden etmenler, beslenme durumunun değerlendirilmesi, besin ve besin ögesi gereksinmeleri, kronik hastalıkların önlenmesi konularının değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Ders kapsamında; yaşlılıkta beslenmenin önemi, besin tüketimini etkileyen faktörler, besin ve besin ögesi gereksinimleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, besin ve beslenme programları ve politikalar, araştırmalar ve eğitim, yaşlılık döneminde sık rastlanılan kronik hastalıkların önlenmesi konuları işlenecektir.