REPD345  Kısa Süreli Psikolojik Danışma,  Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi; çözüm odaklı psikolojik danışma ilke ve teknikleri, çözüm odaklı psikolojik danışma oturumlarının yapılandırılması,
kullanılan teknikler, çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı psikolojik danışma konularını içeren bir derstir.