• Çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya da büyüme gelişmesini engelleyen, kaza sonucu olmayan fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan çocuğun toplum ya da devlet tarafından kötü davranışlara maruz kalmasını içeren eylemlerdir.
  • İhmal ise çocuğun bakımı ile yükümlü olan bireylerin çocuğun beslenme, barınma, sevgi, güven, eğitim vb. temel gereksinimlerini karşılama konusunda görevlerini yapmamaları olarak belirtilmektedir.

İstismar ve ihmali birbirinden ayıran en önemli fark ise istismarın aktif, ihmalin ise pasif olgu olmasıdır. İstismar ve ihmal fiziksel, duygusal ve cinsel olmak üzere üç ana grup altında toplanmaktadır. Ayrıca bunlara daha sonra internet ve ekonomik istismarda dördüncü ve beşinci bir boyut olarak eklenmiştir. Her ne kadar istismarı gruplandırsak da çocuklar aslında aynı anda birkaç ya da tüm istismar çeşitlerine maruz kalmaktadır. Aynı zamanda ihmal edilen çocuklar istismara da maruz kalabilmekte ya da istismara yol açabilmektedir. Çocukların cinsel konuda yeteri kadar eğitilmemeleri bir ihmal iken aynı zamanda cinsel istismarın oluşmasında çocuğun kendini koruyamaması, hayır diyememesi ve istismara yönelik güvendiği kişi ve/veya kişiler ile paylaşmaması nedeni ile cinsel istismar oluşmasına neden olmaktadır.