Dersin temel amacı tarihi çevre bağlamında kompleks yapı tasarlamadır. Bölgenin sosyal ve ekonomik özelliklerini ve kültürel dönüşüm süreçlerini analiz etmeleri konusunda öğrencilere yol gösterme ve bu analizi kendi tasarım kararlarına yansıtmalarını sağlama. Görsel, sözel ve yazılı anlatımla, sosyal ve kültürel değerleri kavrama ve tartışma. İleri teknoloji ve koruma, yenileme, yeniden değerlendirme ve yeniden kullanma teorilerini de göz önünde bulundurarak; uygun yapım tekniklerini ve malzemeleri bulma amacıyla araştırma yapma. Kültür ve toplum yapısına bağlı olarak farklı çözüler gerektiren otel, müze, kültür merkezi gibi farklı tipolojiler üzerine araştırma yaparak farklı tasarım dillerini kavrama ve tasarım sözcük dağarcığını geliştirme. Proje programları oluşturabilme ve mekansal yapı ihtiyaçlarını karşılama becerisini geliştirme; özgün fikirleri, ilişkili kavramları ve anahtar kelimeleri ders öğretim elemanı ve jüri üyeleriyle tartışma.