Bu dersin ilk bölümünün ana konu başlıkları enerjiye genel bakış, tarihçe ve enerji yer değişimi, önemli enerji çağları, enerji ve egemen güçler, enerji kaynaklarının jeopolitikası ve enerji güvenliği, Hubbert eğrisi ve petrol zirvesi teorisi, birincil enerji kaynakları, enerji dönüşümü ve ikincil enerji, ekonomik bir sektör olarak enerji, sektörel enerji nihai tüketimini, sürdürülebilir enerji gelişimi, enerji ve çevreden oluşmaktadır. İkinci bölümü ise kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan başlayarak, rüzgar, güneş, jeotermal, hidro, biyomass ve hidrojen gibi yenilenebilir enerjilerle devam etmektedir.