Bu ders, adadaki mevcut politik ve ekonomik duruma dair eleştirel bir değerlendirme sunmasının yanında, bu durumu hazırlayan geniş tarihsel çerçeveyi çizmek adına, 19. Yüzyılın sonundan itibaren gerçekleşen ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri de ele almaktadır. Dersin temel odak noktasını Kıbrıs sorunu oluşturmakta, bu bağlamda, sorunun gelişimi ve bunun yanında, bu sorunu sona erdirmeye (ya da devamını sağlamaya) yönelik uluslararası ve yerel aktörlerin oynadığı rol incelenmektedir. Bu, multidisipliner bir yaklaşım ve milliyetçilik, çatışma çözümü, uluslararası hukuk, jepolitik, siyasal patronaj ve postkolonyalizm gibi farklı teorik çerçevelerin kullanımını gerektirmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerden Kıbrıs siyasetine dair kendi seçecekleri spesifik bir konuda bir literatür taraması sunması beklenmektedir.