Özel
öğrenme güçlüğü ve öğrenme problemleri; nedenleri; önlemler; öğrenme güçlüğü
yaşayan bireylerin özellikleri; öğrenme güçlüğünün alt türleri; disleksi;
diskalkuli; disgrafi; öğrenme; öğrenmenin önemi; öğrenme stratejileri; öğrenme
ve öğrenmeyi destekleyici stratejiler; öğrenme stratejilerinin öğretimi;
motivasyonu artırıcı stratejiler; dikkati artırıcı stratejiler; hatırlamayı
geliştirici stratejiler; zaman yönetimi stratejileri; bilgiyi düzenleme
stratejileri; sınav/test stratejileri; dinleme ve not tutma stratejileri;
kendini düzenleme stratejileri; okuma-yazma stratejileri; matematik öğrenimi;
kavram öğrenimi; genelleme stratejileri; erken özel eğitim; öğrenme güçlüğü
yaşayan yetişkinlere öğrenme stratejileri; okul öncesi dönemde öğrenme
stratejileri; kaynaştırma ortamları; bütünleştirme; sınıf uyarlamaları; en az
kısıtlayıcı ortamlar; örnek uygulamalar; öğretim yöntemleri;
bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama; bireyselleştirilmiş öğretim planı
hazırlama.