Osmanlı’da sosyal yaşam ve devletin sosyal yaşamı şekillendirmek üzere oluşturduğu kurumlar tarihsel bir perspektifle derste ele alınarak kültür yaşamına ışık tutulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede Osmanlı devlet teşkilatı ve saray yapısı, çeşitli kurumları, ticaret grupları derste ele alınacaktır. Devlet, ordu ve halk arasında tabakalar arası ilişkiler değerlendirilecektir. Zanaat ve sanat gruplarının üretim yaşamında ve ticari ilişkilerde oluşturduğu gelenekler üzerinde tartışılacaktır. Osmanlı’da eğlence yaşamı, sosyal yaşamın devamlılığının bir parçası olan düğün vb. organize edilme şekilleri hakkında bilgi verilecektir. Osmanlı’da sosyal yaşamın tüm yönleriyle derinlemesine ele alınması için konu hakkında yapılmış araştırma ve incelemeler tanıtılarak alan yazını hakkında birincil kaynaklara öğrenciler yönlendirilerek kültür tarihi ile ilgili eleştirel düşünme becerisi kazandırılacaktır.