Öğrenci futsalın tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi
olur, Futsal oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılır, Temel teknik ve
taktik becerileri gelişir. Malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim
modelleri,  uygulama biçimleri, farklı
oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler
ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik  uygulamasının öğrenilmesi ve bunların
öğretilmesi,  okullarda ve ilk öğrenenler
düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına
yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında
görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında
bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları
geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata
tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.