Örgütsel değişim, değişimin nedenleri, değişim ve gelişim ilişkisi, değişim sorunları konuları çalışılacaktır. Ayrıca, değişimin temel unsuru olan öğrenmeye konusu ve öğrenme çeşitleri tartışılacaktır. Örgütsel öğrenmenin örgütsel kültürle olan ilişkisi, örgüt kültürü tipleri ve örgütlerin öğrenme konusundaki zorluklar örneklerle tartışılacaktır.