Bu ders çatışma yönetimi teorisinin konseptleri ve prensipleri ile ilgili daha detaylı bilgi sağlamaktır. Çatışmayı çözmek için tekniklere ve zorlu çatışma durumlarını anlamaya odaklanmaktadır. Kişilerin kendi içinde, kişilerarası ve örgütsel düzeyde yaşanan çatışmalar irdelenmektedir.