B1 DÜZEYİ Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesince bu dersin içeriği şöyle olmalıdır: Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb.
gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir.
Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı
çoğu zorlukların üstesinden gelebilir.
Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade
edebilir.
Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini
anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara
açıklamalar getirebilir.