Gelişmekte olan spor hukukunun belli bir disiplin altında teorik ve pratik yönlerden ele alınarak ulusal ve uluslararası alanda spor hukukunun kapsamına giren tüm yan dallarda etkin, verimli ve nitelikli bilgi ve birikime sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.