Otizm spektrum bozukluğu ve davranış yönetimi yaklaşımları: uygulamalı davranış analizi ile ilgili temel kavramlar, uygulamalı davranış analizi ilkeleri; bilişsel davranışsal yaklaşım; davranış, davranışın özellikleri ve işlevleri: dikkat çekme; ilgi elde etme; hoşlanılmayan bir durum ve işten kaçma; duyusal uyaran elde etme; problem davranışların değerlendirilmesi; problem davranışın ölçülmesi; otizm spektrum bozukluğuna özgü davranış problemleri; sık görülen davranış problemleri: iş birliği yapmama, öfke nöbetleri, streotipik davranışlar, kendine zarar verme; seyrek görülen davranış problemleri: uyku bozuklukları, yemeyi reddetme ve diğerleri; davranış problemleri ile başetme: öncül temelli stratejiler; sonuç temelli stratejiler; davranış müdahale planı hazırlama; davranış planını uygulama; müdahale planının değerlendirilmesi ve etkisinin izlenmesi.