Bu derste okul öncesi öğretmen adayları için; Çocukta motor gelişimi ve özellikleri, hareket becerilerinin ve fiziksel yeteneklerin gelişimi, oyun ve hareket arasındaki ilişki, yaşlara göre hareket gelişimi, hareket gelişimine yönelik eğitim ortamlarının planlanması, okul öncesi eğitim programına uygun hareket etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirmeye  ilişkin formasyon kazandırmayı yönelik çalışmalar yer almaktadır.