Bu dersin temel amacı araştırma teknikleri alanındaki gelişmeleri sunmaktır.