İşitme kaybı derecesi ve türünü bilmek, buna bağlı olarak çocuk için en uygun teknolojinin ne olduğunu anlayabilmek ve bu teknolojilerin kullanımını etkileyen faktörleri saptamak çocuk için günlük hayatta işitme açısından en uygun dinleme ortamlarını oluşturmayı öğretmenler açısından mümkün kılabilecektir. Hatırlanmalıdır ki işitme cihazları, koklear implantlar ve diğer teknolojilerin etkin kullanımı işitme kayıplı çocukların sözlü dili edinmelerinde gerekli olan ilk basamaktır.