Ders kapsamında saklı paylı mirasçılar, tasarruf oranının terekeye göre hesaplanması, mirası ret, mirastan feragat, mirastan yoksunluk, tenkis, mirasta denkleştirme, mirasın intikali, kazanılması, miras ortaklığı ve mirasın paylaşılması konuları incelenmektedir.