Okul sosyal hizmeti, genel anlamda eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilerin bulundukları dönem veya yaşları açısından karşılaştıkları sorunların çözümüne (ebeveyn/parents vb. etkenler de dikkate alınmak kaydıyla), hatta karşılaşma ihtimali bulunan sorunların ortaya çıkmasının engellenmesine, eğitim-öğretim sürecini başarıyla sürdürmelerine yardımcı olmaya ve gerek teorik gerek uygulama açısından edinilen tecrübelerin hizmet olarak sunulmasına olanak sağlayan sosyal hizmetin özel bir alanı veya kurumu olarak tanımlanabilir.

Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin sorunlarının çözümünü sağlayarak okul başarısını güçlendirmeyi ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Okul sosyal hizmeti, öğrencinin genel nitelikteki sorumluluğunu da (okulun içindeki/dışındaki, ailedeki, ilişkilerindeki, sosyal kısımlardaki vb.) dikkate alarak, ailesinin ve öğrenciliğine ilişkin özel yaşamına saygı kapsamında,  eğitici rolleri itibarıyla ebeveyne yardımcı olmak, arabuluculuk yapmak, kişisel yardımda bulunmak ve dinlemek gibi parametleri de göz önünde bulundurarak durumlarının (öğrencilerin) gelişmesine olanak sağlayan uygulamaları ve müdahaleleri içermektedir.

 Okul sosyal hizmeti, eğitim-öğretim kurumunun içini ve dışını öğrenci merkezli olarak değerlendirmektedir. Diğer bir ifadeyle okul sosyal hizmetinde görevli sosyal hizmet uzmanı, ebeveyn-çocuk, mahalleokul, ebeveyn-okul gibi olguları birlikte ele almaktadır. Bu haliyle, okul sosyal hizmeti, eğitim-öğretim sisteminin bir parçası haline gelmekte ve öğrenciyi temel alarak eğitim-öğretimi aksatan sorunlara (elbette sosyal hizmete ilişkin olanlara) karşı çözüm olabilecek projeleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle okul sosyal hizmetinin başarılı olması için her eğitim-öğretim kurumunda bir sosyal hizmet uzmanının düzenli olarak istihdam edilmesi ve kendisine uygun çalışma ortamının (görüşme odası, büro vb.) sağlanması gerekmektedir.