Öğrenciler bu ders kapsamında eğitimsel liderlik özelliklerini, ve bu özelliklerin okul yönetiminde nasıl kullanılacağını öğrenir. Okul yöneticisinin klasik liderlik davranışlarının dışında koordinasyon, problem çözme, öğretmen yönetimi ve öğretmen geliştirilmesi, öğretmen değerlendirme, öğretimsel yönetim ve destek, kaynak yönetimi ve kalitenin kontrol edilmesi gibi rollerinin olması gerektiğini öğrenir.Öğretimsel liderlik davranış boyutları: Okul vizyonunu ve misyonunu belirleme, okulun amaçlarını belirleme ve paylaşma, öğretimi denetleme, değerlendirme ve önerilerde bulunma, eğitim programlarını eşgüdümleme, okulun başarı durumunu ve öğrencilerin gelişimi takip etme, olumlu öğrenme iklimi geliştirme, öğretim zamanını iyi değerlendirme, öğretmenleri çalışmaya güdüleme, akademik başarı sağlanması ve bunun takibi, öğrencileri öğrenmeye özendirme ve öğrenci başarısını ödüllendirme dersin içeriğini oluşturur.