Tüketici davranışları dersi  tüketici davranışı kavramının tanımı ve
kapsamında yer alan temel kavramları, tüketici davranışlarının
genişleyen kapsamı ve tüketici davranışı modelini, algılama
kavramını ve süreçlerini,  öğrenme ve hafızayı, motivasyon (güdü) kavramını, tutumu, benlik kavramını ve kişilik kavramına ele alır.