Dersin Konuları: Aile tanımı, aile türleri, ailenin işlevleri, tarihsel süreç, aile içi iletişim,
sağlıklı ve sağlıksız aile özellikleri, ailede yaşanan sorunlar, aile içi
şiddet, çocukların evde bakım hizmetleri, evlat edinme, koruyucu
aile, aile kuramları, aile danışma kuramları, hukuki düzenlemeler,
planlı değişim basamağında ailelerle sosyal hizmet. 

Dersin Amacı: Aile içi iletişim ve diğer nedenlerden dolayı sorun yaşayan ailelerle
planlı müdahale basamakları çerçevesinde sosyal hizmet uygulaması
yaparak ailelerin işlev ve sağlıklarının kazanmalarına, ve sorun çözme becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır.