Mekanik kavramların spor biyomekaniği içerisinde kullanılması ve pekiştirilmesi incelenir. Yerçekimi, ivme, enerji ve güç tanımları, statik, dinamik hareketler ve analizi, kaldıraç, kinematik, kinetik ve çeşitli spor dallarının biyomekanik analizinin yapılması amaçlanmaktadır.  Spor biyomekaniği dersinin amacı, ders içeriğine giren konuların genel tanımı, dersin işlenişi ve değerlendirilmesi, vücut kütle merkezi (VKM) hesabı, denge tahtası yöntemi, kütle, ağırlık, kütle merkezi, moment ve denge kavramları, tırmanış mekaniğinde vücut kütle merkezi kavramının incelenmesi, segmantasyon yöntemi ile VKM hesaplanması, koşu biyomekaniği, anlık ve ortalama hız ve ivme kavramların incelenmesi, atma branşlarında mekanik kavramların incelenmesi, sıçrama ve atlama branşlarında mekanik kavramların incelenmesi, cimnastikte mekanik kavramların incelenmesi, futbolda mekanik kavramların incelenmesi, yüzmede mekanik kavramların incelenmesi, akışkanlar mekaniği ve halterde mekanik kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.