Bu ders, dinleme, işleme, bellek ve sunum becerilerini keskinleştirerek son derece profesyonel bir seviyeye kadar simültane çeviri becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu sayede, öğrenciye nüans, ton ve üslupla özel dikkat gerektiren son derece karmaşık malzemeler yorumlanabilir. Ders metinle simultane bir şekilde yorumlamayı sağlar. Eğitmen ve akran geribildirimi sayesinde, öğrenciler, metin geliştirme ile birlikte ve metin olmadan eşzamanlı yorumlama becerilerinizi etkileyen faktörler hakkındaki genel anlayışlarını geliştirecek ve uygun uygulama stratejileri geliştireceklerdir. Öğrenciler, uygun stil, kayıt ve teslimatı sürdürürken, 30 dakikaya kadar uzatılmış geçişleri doğru ve eksiksiz olarak yorumlamak için gerekli konsantrasyon yeteneğini geliştireceklerdir. Standtaki ekip çalışması ve mikrofon tekniğine özel ilgi gösteriliyor. Konu ve terminoloji hazırlama becerileri, uzmanlık konularının, sözlüklerin ve yazılı konuşmaların hazırlanması yoluyla geliştirilir. Öğrenci performansı, Tercümanlık Temelleri'nde tanıtılan kalite değerlendirme kavramlarına dayanarak tartışılmaktadır. Uzman eleştirisi içeren alıştırmalarla yapıcı geribildirim uygulanır.