Dil, konuşma ve iletişimle ilgili temel
kavramları kavrama. 2. Dil bileşenlerinin özelliklerini ve gelişimini kazanma.
3. Dil gelişiminin temel aşamalarını ve dil gelişiminde etkili olan faktörleri
dil kazanımına ilişkin yaklaşımlar bağlamında kazanma. 4. İşitme engellilerdeki
dil ve iletişim bozukluklarını normal dil gelişimi ile karşılaştırma bilgisini
kazanma.