İdari Yargı, bir kamu hukuku disiplinidir. İdari yargılamalarda, idari yargıda açılacak davalarda yani Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklarda uygulanacak kuralları belirtir. Özel hukuk ilişkilerinde, hukuki ilişkinin tarafları eşittir; bu sebeple de tarafların iradesi uyuşmadıkça ortaya bir hukuki sonuç çıkmaz. Karı-koca, ev sahibi-kiracı, alacaklı-borçlu vb. arasındaki ilişki eşitler arası bir ilişkidir. İdare hukuku ilişkilerinde ise durum böyle değildir, idare her zaman üstün yetkilerle donatılmıştır. Örneğin üstün kamu gücü kullanma yetkisi ile donatılmış bulunan idare, karşı tarafın rızası olmasa da bir taşınmazı kamulaştırma yoluyla alabilir. İdarenin tür işlemlerinden ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargılama usulü ise, idari yargı olarak adlandırılır.