Öğretim teknolojilerinin sınıf ortamında kullanılmasını sağlayacak öğretmen özelliklerinin oluşturulması. Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi konularının kavratılmasıdır.