Öğretmen adaylarının;toplumsal duyarlılıklarını geliştirmelerini sağlamak.Topluma hizmetin önemini kavratmak. İçinde yaşadığı toplumun toplumsal ve küreselleşme anlamında evrensel sorunlarının varlığını fark ettirmek,bu sorunlara çözümler üretebilmeleri yönünde gelişmelerini sağlamak. sosyal sorumluluklarını geliştirmek. Topluma hizmet için imece çalışmasının önemini kavratmaktır.