Bu ders Hukuk Fakültesi'nde Lisans eğitimine devam eden ögrencilere temel düzeyde makro ekonomi bilgisi sunmak üzere tasarlanmıştır.  Ulusal gelir, istihdam, işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme, para arzı ve genel para politikaları, Merkez Bankası'nın görev ve amaçları, mali politikalar, ödemeler dengesi gibi temel makro ekonomi konuları ve kavramları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.