Bu dersi alan öğrencilerin dönem sonunda Mekaniğin temeli olan hareket konusunda bilgi sahibi olmaları  ve enerji konusunda genel bilgileri öğrenmiş ve kullanabilir duruma gelmeleri hedeflenmektedir.