Bu derste uluslararası hukukunun kaynakları, devlet, uluslararası örgütler, gerçek kişiler, devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri, diplomasi ve konsolosluk, uluslararası anlaşmazlıklar ve çözümleri ele alınmaktadır. Uluslararası Hukuk dersinde uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri hukuk yönünden ele almanın, gerek pozitif hukuk mantığı gerek muhakeme yeteneği açısından hukuk bilgisini zenginleştirici etkisi görülecektir. Öğrencinin uluslararası hukuk ve ilgili alanlarda tarihsel gelişimden günümüzdeki son durumlara kadar önemli bilgilerle donatılmasını sağlamak amaçlanmaktadır