Avrupa Birliği'nin Yapısı, Politikaları, Organları ve Hukuk Düzeninin Tanıtılmasıdır.