Вход в систему ДО

Войти на сайт
(В Вашем браузере должен быть разрешён приём cookies)Помощь для В Вашем браузере должен быть разрешён приём cookies
Некоторые курсы могут позволять гостевой доступ

Вы в первый раз на нашем сайте?

Attention! If you don't remember your login name and password for using moodle system  please try your school e-mail username and password(ex: username: 20139999 and your e-mail password).  There are no other password available for moodle system except old registered users.

Dikkat! Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız moodle sistemini kullanabilmek için lütfen size okulun verdiği e-posta kullanıcı adı ve şifresini kullanınız (Ör: kullanıcı adı:  20139999 ve e-posta şifresi). Moodle sistemi için özel bir şifre kullanılması gerekli değildir.(Eski kullanıcılar dışında)