Bağışıklık, enflamasyon ve ağrı, Romatolojik hastaya yaklaşım, Romatolojik hastalarda temel ölçme, fizik tedavi; ısı, elektroterapi, Romatoid artritli hastada egzersiz, Ankilozan spondilitli hastada egzersiz, Osteoartritli hastada egzersiz, Osteoporozda rehabilitasyon. Romatizmal hastalıklarda hidroterapi-balneoterapi, Ergoterapi. Romatolojik hastalıklar, bu hastalıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları.

Mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralların öğretilmesi ve incelenmesi. Fizyoterapinin tarihçesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizyoterapist tanımları, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, multidisipliner yaklaşım, sağlık alanında etik, prensipler, sağlık personeli- hasta- hasta yakını ilişkisi, hasta hakları, klinikte etik, araştırma etiği.

Hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, kalp fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin fizyolojisi, sinir sistemi fiziyolojisi. Hücre fizyolojisi, kan, sinir- kas- dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim ve endokrin sistem fizyolojisi