Bu ders Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bağlantılıdır.