İllüstrasyon ve bilimin kesiştiği dar fakat verimli bir alanda bulunan bilimsel illüstrasyon, çok disiplinli çalışmalara olanak tanıyan bir derstir. Öğrenciler bilim illüstrasyonunun tarihsel zeminini ve günümüz uygulamalarını öğrenirken, tıpi veterinerlik, arkeoloji, zooloji, botanik gibi farklı bilim dalları ile nasıl ortak çalışma yürütüleceğini de deneyimler. Pratikte illüstrasyonda bilimsel yaklaşımı öğrenerek, çizimlerini bu temelde gerçekleştirir. Gözlem ve ölçüm yöntemleri uygulamalı olarak öğrenilir. Ders kapsamında farklı bilim alanlarında yapılmış olan bilimsel illüstrasyonlar incelenir, illüstrasyona ihtiyacı olan bilim alanları tanınır. Bilimsel olarak doğru ve estetik niteliği yüksek bilimsel illüstrasyonların nitelikleri örnekler üzerinde analiz edilir. Özelikle Kuzey Kıbrıs’ın kültür varlığı olan kuşlar ve bitkiler başta olmak üzere uygulama çalışmaları ilgili biliminsanları ile buluşturularak yapılır.   


This course focuses on each student's personal design vision. Students develop a professional portfolio that includes design narratives and a substantial body of work. Students explore the specific skills necessary to design posters as a unique means of communication. Working with large formats, advanced students develop skills in critical thinking, research, development of concepts and content, analysis and editing, and technical execution. Working from concept to finished artwork, students develop methods and strategies for producing effective graphic design solutions. Formal and practical design concepts, skills, and essential digital applications are covered. Presentation of visual ideas, design principles, typography and commercial printing technology, and advanced graphic design processes are explored.

This course focuses on each student's personal design vision. Students develop a professional portfolio that includes design narratives and a substantial body of work. Students explore the specific skills necessary to design posters as a unique means of communication. Working with large formats, advanced students develop skills in critical thinking, research, development of concepts and content, analysis and editing, and technical execution. Working from concept to finished artwork, students develop methods and strategies for producing effective graphic design solutions. Formal and practical design concepts, skills, and essential digital applications are covered. Presentation of visual ideas, design principles, typography, prepress and commercial printing technology, and advanced graphic design processes are explored.

Lisans eğitiminin ardından, grafik tasarım alanında uzmanlaşma yolunda ilerleyen öğrenciler; sahip oldukları yetenek ve sanatsal bakış açılarını bu ders ile bilgisayar destekli uygulamalarla harmanlayacaklar ve uzmanlaşmayı hedefledikleri alanda çalışmalar yapacaktır.


This course is scientific method in academic research and introduction to research. Defining research problem, research

design, survey design, sampling methods, data collection methods. Give accurate reference. Domestic and research examples of overseas libraries.

Öğrenciler bu derste araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Gözlem, röportaj, anket, vaka analizi gibi yöntemleri hangi kapsamlarda nasıl kullanacaklarını anlarlar. Bir rapor, makale, bildiri ya da tezin yazılma biçimini ve sistematiğini öğrenmek, nasıl araştırma yapılacağını ve literatür taramayı öğrenmek bu dersin kazanımları arasındadır.  Birincil ve ikincil kaynakların kulanımı, literatür tarama, gözlem, deney, vaka analizi gibi araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilir, öğrenciler bu yöntemlerle belirledikleri konularda araştırma yaparlar. Araştırmanın sonucunun nasıl rapora dönüşeceğini, bu verilerin nasıl akademik metinlere dönüşeceğini öğrenirler. Bildiri, makale, sempozyum katılımı, ders sunumu gibi farklı gereklilikler için nasıl yazılacağını kendileri de üreterek kavrarlar. Yayın etiği konusunda da içeriklerde etik yazma kurallarını öğrenirler. Bu dersi alan her öğrenciden dönem sonunda akademik bir metin yazması beklenir.