This course focuses on each student's personal design vision. Students develop a professional portfolio that includes design narratives and a substantial body of work. Students explore the specific skills necessary to design posters as a unique means of communication. Working with large formats, advanced students develop skills in critical thinking, research, development of concepts and content, analysis and editing, and technical execution. Working from concept to finished artwork, students develop methods and strategies for producing effective graphic design solutions. Formal and practical design concepts, skills, and essential digital applications are covered. Presentation of visual ideas, design principles, typography and commercial printing technology, and advanced graphic design processes are explored.

This course focuses on each student's personal design vision. Students develop a professional portfolio that includes design narratives and a substantial body of work. Students explore the specific skills necessary to design posters as a unique means of communication. Working with large formats, advanced students develop skills in critical thinking, research, development of concepts and content, analysis and editing, and technical execution. Working from concept to finished artwork, students develop methods and strategies for producing effective graphic design solutions. Formal and practical design concepts, skills, and essential digital applications are covered. Presentation of visual ideas, design principles, typography, prepress and commercial printing technology, and advanced graphic design processes are explored.

Lisans eğitiminin ardından, grafik tasarım alanında uzmanlaşma yolunda ilerleyen öğrenciler; sahip oldukları yetenek ve sanatsal bakış açılarını bu ders ile bilgisayar destekli uygulamalarla harmanlayacaklar ve uzmanlaşmayı hedefledikleri alanda çalışmalar yapacaktır.


This course is scientific method in academic research and introduction to research. Defining research problem, research

design, survey design, sampling methods, data collection methods. Give accurate reference. Domestic and research examples of overseas libraries.

Dijital illüstrasyon uygulamalı bir derstir. İllüstrasyon alanında temel bilgilerin üzerine, dijital ortamda üretilmesine yönelik teknik yöntem ve yaklaşımları içermektedir. Dijital illüstrasyon dersi alan öğrenciler, farklı bilgisayar programlarında görüntü işleme teknikleri üzerinde çalışır, projeler gerçekleştirirler. Ders teorik ve uygulamalı olarak işlenir. Kitap resimlemeleri, karakter tasarımları, oyun grafikleri, mat boyama, kavramsal sanat, grafik roman, görsel öykü anlatıcılığı, emoticon tasarımı gibi konular dersin konusunu oluşturur. Dijital çizim teknikleri, grafik tablet kullanırak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketchbook Pro ve Procreate gibi yazılımlarla desteklenerek deneysel olarak öğretilir. Dijital çizim araçlarını kullanarak basılı ya da dijital mecralar için üretilen illüstrasyonlar incelenir, renk, ışık ve doku kullanımları incelenerek uygulamalar yapılır.  


Öğrenciler bu derste araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Gözlem, röportaj, anket, vaka analizi gibi yöntemleri hangi kapsamlarda nasıl kullanacaklarını anlarlar. Bir rapor, makale, bildiri ya da tezin yazılma biçimini ve sistematiğini öğrenmek, nasıl araştırma yapılacağını ve literatür taramayı öğrenmek bu dersin kazanımları arasındadır.  Birincil ve ikincil kaynakların kulanımı, literatür tarama, gözlem, deney, vaka analizi gibi araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilir, öğrenciler bu yöntemlerle belirledikleri konularda araştırma yaparlar. Araştırmanın sonucunun nasıl rapora dönüşeceğini, bu verilerin nasıl akademik metinlere dönüşeceğini öğrenirler. Bildiri, makale, sempozyum katılımı, ders sunumu gibi farklı gereklilikler için nasıl yazılacağını kendileri de üreterek kavrarlar. Yayın etiği konusunda da içeriklerde etik yazma kurallarını öğrenirler. Bu dersi alan her öğrenciden dönem sonunda akademik bir metin yazması beklenir. 

 


The aim of this course is to introduce the colour knowledge, general colour harmony rules, colour's cultural and psycological effects and to sustain proper colour use in graphic design. Student research, preparing report / essay on defined subjects. Besides the lectures of theoretical colour culture, to examine the colour harmonies by studies of warm-cold-achromatic-monochromatic colour.

The course structure is based on research methods. 

This course researches the relation between the image and the meaning. Students learn and use an analysis of visual semiotic approach. The advertisements, signs, symbols, movies, and everyday objects can be a research topic. Art exhibitions and the artwork are proper research environments as well. Students expected to observe, dissect and write a paper for the course.