Temel kavramlar -  Kamu Hukukunun Kaynakları -  Kamu Hukukuna Hakim olan Temel ilkeler -  Kamu hukuku ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilişkileri -  Kamu hukukunda görev ve yetki - Karar incelemeleri - Konuların gözden geçirilmesi.  - Devletin Uluslararası Sorumluluğu -  Kamu idaresi -  İdarenin sorumluluğu, kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk, -  tam yargı davaları -  Karar incelemeleri -  Dersin gözden geçirilmesi -