Öğrencilerin beceri ve kavram terimlerini tanımlayarak, bunları zihinsel yetersizliği olan öğrencilere öğretilirken kullanılabilecek öğretim yöntemlerini öğrenmeleri ve kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamak.