School of Tourism and Hotel Management 

please add this course to my list.

This course first examines the question of what are services and how they are related to, differ from and interact with, tangible products and their role in the global economy. The course provides an overview of service quality management in the hospitality industry. This course will also equip students with the essential knowledge and service quality skills that are required in the industry. Quality analysis and enhancement issues are emphasized.

Bu ders süresince öğrenciler, sektörde istihdam edilen bireylerin ve özelliklerinin kuruma güç katan kaynak olduğunu ve çalışma fonksiyonlarının karşılıklı etkileşimine vurgu yapan, derinliğine personel politikası geliştirme görüşü üzerine oluştuğunu anlayacaklardır. Modern ekonomik yapıda hizmetler sektörü içinde yer alan turizm sektörü, diğer sektörlerden farklı olarak, bir sektörler kesiti görünümündedir. Turizm sektöründe; konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve benzeri ekonomik faaliyet alanlarında üretim yapıldığından sektörel yapı oldukça yaygın ve karmaşık bir özellik göstermektedir.  Öğrenciler, örgütsel, toplumsal ve bireysel hedeflere katkıda bulunmak amacıyla personeli işe alma, geliştirme, eğitme, ücret yelpazesini oluşturma, mevcut kadroya entegre etme ve işgücü olarak devamlılığı sağlayabilme fonksiyonlarını analiz edeceklerdir.

Araştırma Yöntemleri, öğrencileri araştırma ve araştırma metodolojilerinin doğası, kapsamı ve önemi hakkında bilgilendirir. Bu dersin amacı sosyal bilimlerdeki sosyal bilimlerdeki araştırma kavram ve prosedürleri hakkında bilgi vermektir. Hem nicel hem de sayısal olmayan yöntemler incelenir. Ele alınacak konular arasında sosyal araştırmaların doğası ve sosyal araştırma felsefeleri yer alır: metodolojik sorular, nitel, niceliksel ve karşılaştırmalı analizler, bir araştırma konusunu belirleme, literatürün gözden geçirilmesi, belgelerin analizi, röportajlar, içerik analizi ve yazma ve hazırlama bir araştırma önerisi. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre bireysel bir araştırma önerisi tamamlayacaklardır.


The course, THM 207, is intended for students who will continue to develop their range and competence in the language skills of their academic discipline and profession. The course is also designed to equip students with general and specific terminology and expressions which will help them communicate effectively and efficiently in their field.

The program provides; the understanding of concepts, of leisure philosophies and recreation.
A knowledge of the nature and history of the recreation movement, its origin and current trend.And the necessary information about leisure and recreation planning and management.