Tüm öğrenciler ilk stajlarını matbaada 25 iş günü olarak tamamlamakla yükümlüdür. Staj kuralları ve yönetmeliği, bölüm tarafından, üniversitenin ilgili yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır. Staj süreci, öğrenciye okulda edindikleri bilgileri gerçek iş yaşamında uygulama fırsatı sunar. Matbaada çalışarak edinecekleri becerilerin, öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki mesleki hayatında onlara yardımcı olacak nitelikte olması beklenir. Ek olarak matbaa stajı öğrencilerin tam zamanlı bir işte karşılaşabilecekleri grafik tasarım alanına ilişkin gerçek problemlerle ilgili deneyim  kazanmalarını, iş disiplinini, kendi-öğrenme ve etkili iletişim tekniklerini de kazandırır. 

Bu ders, bir dergi veya illüstrasyon, fotoğraf ve tipografi gibi medya ve multimedya tekniklerini kullanarak kitap tasarımı hazırlanması ile ilgilidir. Dersin genel çerçevesi ilk olarak tasarıma başlangıç niteliğindedir. Öğrenciler ilk olarak grafik projelerin gerçekleştirilmesi üzerine odaklanır. Kitap tasarımına dair yazıtipi, font ve düzenleme gibi temel terminolojinin öğretilmesi temel tasarım becerileri kazanımı ile örtüşür. Öğrenciler, sayfa tasarımı için güçlü temeller oluşturur, çizgiler ve şekiller için yaratıcı uygulamalar keşfedecekler. Tarihsel ve teorik derslerin ötesinde grafik tasarım dersi aynı zamanda öğrencilere yaratıcı ve deneysel bir atölye çalışması deneyimi sunar.

Bu derste öğrenci yaratıcı üst ve orta düzey grafik tasarım projeleri ile tipografi ve illüstrasyon gibi çeşitli görsel medyalar kullanarak bir görsel dil geliştirmenin parçası olarak tasarım ilkelerine odaklanmayı dener. Yaratıcı kavramlara ve geçerli teknolojiyi kullanarak grafik tasarım problemi çözme becerisine odaklanır. Bu ders metin ve görüntü kullanarak baskı tasarım üretimi için bilgisayar uygulamalarına özgü teknikleri kapsar. Öğrenci güncel teknolojiler ve yazılımları kullanarak, araştırma ve mevcut görselleri, fontları ve baskı tasarım için kullanılan kağıttan yararlanarak baskı tasarımlar üretir, bir yazıcıya belgeleri çıkartmak için temel yükleme dosyalarını hazırlar. Bu ders ile birlikte öğrenci tasarım yolu ile farklı kitlelerle nasıl iletişim kurması gerektiğini araştırır ve anlar. Tarihsel ve teorik derslerin ötesinde grafik tasarım dersi aynı zamanda öğrencilere yaratıcı ve deneysel bir atölye çalışması deneyimi sunar.

Video, ses, görüntü/Grafik kaynaklı elemanları bir araya getirilmesi, montajlanması ve bu elemanların bir arada bir video sanatı oluşturulmasını kapsamaktadır. Video prodüksiyon, hareketli Grafik gibi kavramların bilgisayar destekli anlatılması ve uygulanması ders içeriğini oluşturmaktadır.


Ders içeriğinde fotoğraf ve dijital tabanlı baskı teknikleri (yüksek ve düşük çözünürlükle) geleneksel fotoğraf baskısı tekniklerine alternatif olarak sunulur. Öğrenciler dijital baskı çalışmaları ile, geleneksel fotoğraf tekniklerinin ötesinde yeni teknolojilerini kullanmayı kavrar. Yeni yöntemlerin yardımıyla fotoğraflar farklı katmanlar kullanılarak manipüle edilerek, dijital işleme süreçleri denenir. Derste konu edilen yöntemlerle, doku içeren ve el çizimi gibi ögeler, farklı renk ve çoklu katman seçenekleri ile fotoğraflar üzerinde çalışılır. Bu yaklaşım, ileri aşamalarda belirli bir kavram çerçevesinde ele alınır. Bir seri oluşturan imgelerin belirli bir konsept içerisinde geliştirilmesi ve biçem ve sunumda bir görsel dil geliştirilmesi deneyimi kazanılır. Öğrenciler ders süresince bilgisayar ve yazılımların fotoğraf işleme süreçleri ile bağlantısını öğrenirler.

Bu ders, harflerin ve sözcüklerin temel formları ve bunları tipografik tasarımlara uygulamakla ilgilidir.  Dersin genel çerçevesi ilk olarak harfleme/yazıya başlangıç niteliğindedir. Öğrenciler ilk olarak kendi el yazılarını inceler ve bir tasarım ögesi olarak geliştirmeye odaklanır. Tipografinin ve grafik tasarımla bağlantısının tanımlanması ile bu ders, başlangıç seviyesinde kurgulanmıştır. Tipografinin tarihsel gelişimi; alfabenin gelişimi, Latin alfabesi, baskı tekniği ve basılı materyalin gelişimi konu edilir. Tipografiye dair yazıtipi, font, aralık, boşluk ve düzenleme gibi temel terminolojinin öğretilmesi temel tasarım becerileri kazanımı ile örtüşür. Tarihsel ve teorik derslerin ötesinde yazı ve tipografi dersi aynı zamanda öğrencilere yaratıcı ve deneysel bir atölye çalışması deneyimi sunar.

This course aims to focus on the principles of graphic design and visual awareness, especially in contemporary areas. With this course, students will be introduced to graphic design effectively and will be introduced to computer-aided graphic design. In this context, personal logo design, logo design for brands will be examined and applied.
Bu ders, grafik tasarım ilkelerine ve görsel iletişimde özellikle de bu alanlardaki çağdaş farkındalığa odaklanmayı amaçlayan stüdyo uygulamasıdır. Öğrenciler bu dersle birlikte grafik tasarıma etkin bir biçimde giriş yapmış olacaklar ve bilgisayar destekli grafik tasarıma giriş yapacaklar. Bu bağlamda kişisel logo tasarımı, markalar için logo tasarımı gibi başlıklar incelenecek ve uygulanacaktır.

The aim of the course is to introduce typefaces, typography and its history, letters, text, grid systems, so with this information students will be able to produce designs such as posters, new typefaces and book covers using many different typographic elements. This course is about exploring the relationship between the basic forms of letters and words, applying forms into typographic designs.

Dersin amacı; yazı karakterlerini tanıma, tipografi ve tipografi tarihini öğrenme, yazı, grid sistemi aracılığıyla; poster, yeni font yaratma ve kitap kapağı tasarlama gibi tasarım ürünlerini oluşturmaya yöneliktir. Bu ders ile, temel yazı ve kelimelerin, içerikle birlikte tasarımda tipografik şekilde yorumlanması sağlanmaktadır.

Ders, öğrencilerin tasarım için eskiz yapmayı öğrenmelerini amaçlamaktadır. Öğrenciler düşünceleri görsellere çevirerek kavramsal konuları ifade edebilmeyi öğrenirler.