Bu ders bilgisayar sistemleri, veri yapıları, algoritmalar, işletim sistemleri  için temel bir giriş sağlar. Dersin ilk bölümünde, kısa bilgisayar tarihi, altta yatan temel donanım / yazılım bileşenleri ve bilgi teknolojileri tartışılır. İkinci kısımda problem çözme yaklaşımları, algoritmaların tasarım ve kontrol yaklaşımları akış şemaları ile gösterilir.
"Bilgisayara Giriş" olarak isimlendirilen bu derste öğrencilere bilgisayarın genel tanımı, Microsoft Office altında çalışan Word ve PowerPoint programlarının genel kullanımı ve uygulamaları aktarılacaktır.

Bilgisayar II

This course aims to teach concepts concerning computer assisted education, its basic theories, implementation methods, formats used in computer assisted language teaching, the choice and evaluation of curriculum software, the implementation of distance education, the implementation of data bases and the negative effects of computer and the Internet on children and youth and its prevention.

Bu ders kapsamında öncelikle yangının tanımı yapılacak ve yangının meydana gelmesinde etkin olan değişik

parametreler üzerinde durulacaktır. Bu parametrelerin her birisi de kendi içerisinde kapsamlı olarak incelenecektir.

Daha sonra, yangının nedenleri işlenecek ve hangi koşullar altında yangın olasılığının arttığı üzerinde durulacaktır. Bu

olasılık artışına neden olacak koşulların ortadan kaldırılması bağlamındaki yangın güvenliği uygulamaları detaylı

biçimde tartışılacak ve örnek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Ülkede geçerli olan Yangın Yönetmeliği detaylı olarak

incelenecek, dış ülkelerdeki örnekleri ile karşılaştırılacak ve olumlu / olumsuz ile yeterli / yetersiz bölümlerine karşılık

revize maddeler önerilecektir. Yangınların meydana gelmesi durumunda yapılması gereken organizasyonlar ve

haberleşme teknikleri üzerinde durulacaktır. Yangından korunma yöntemleri, üç dakikanın önemi, patlamalar ve

nedenleri de işlenecektir.

This course presents the mathematical principles and techniques and applications which are useful for students in business, economics, management and the life and social sciences.

The main purpose of course is to provide mathematical principles, techniques and applications most useful for students in business, economics, international relations and management

This course, provides a basic grounding in elementary mechanics including kinematics of motion, Newton's laws of motion and gravitation, the conservation laws of momentum and energy and collisions. The rotational dynamics of rigid bodies, equilibrium statics together with moments of inertia and angular momentum are also covered.