Bu derste eğitimin temel giriş kavramları yanında, eğitimin felsefi temeller, sosyal ve toplumsal temelleri, ekonomik temelleri, psikolojik temelleri

Psikososyal gelişim kuramı, bilişsel gelişim (Piaget) psikoseksüel gelişim kuramı, ahlak gelişim kuramı, davranışçılık, oluşturmacılık yaklaşımları gibi genel konular ele alınacaktır

Temel devre kavram ve prensiplerini ögrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel prensip ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlasılırlıgını saglamak. Elektronik devrelerin  günlük hayat üzerindeki rolü pratik örneklerle göstermek.