Genel  hukuk kuralları ve  sistemi hakkında bilgi. Çocukları ilgilendiren hukuksal düzenlemeler  hakkında genel bilgi.

Temel devre kavram ve prensiplerini ögrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel prensip ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlasılırlıgını saglamak. Elektronik devrelerin  günlük hayat üzerindeki rolü pratik örneklerle göstermek.

Bu derste eğitimin temel giriş kavramları yanında, eğitimin felsefi temeller, sosyal ve toplumsal temelleri, ekonomik temelleri, psikolojik temelleri

Psikososyal gelişim kuramı, bilişsel gelişim (Piaget) psikoseksüel gelişim kuramı, ahlak gelişim kuramı, davranışçılık, oluşturmacılık yaklaşımları gibi genel konular ele alınacaktır

LANGUAGE AND SOCIETY

This course focuses on how a language carries the cultural characteristics of the society in which it is used. Language is a tool not only for the realization of communication and but also for the establishment and maintenance of interpersonal relationships. The use of language is not limited to exchanging information and conveying our thoughts and feelings.  One of the functions of   language is to affect the attitudes and behaviours of the individuals. The course consists of basic concepts and technical terms in the context of the relationship between language and society; geographical and social differences in linguistic communities; the relationship between social strata and linguistic communities; changes in language; language and culture; language dialects; language planning.