Bu dersin sonunda öğrenciler; besin-besin etkileşimi konusunda bilgilerini arttırırlar. besin-ilaç etkileşimi konusunda bilgilerini arttırırlar. etkileşime en çok giren etken maddeleri ve buna yönelik beslenmeyi öğrenirler. Farmakoloji: Temel Kavramlar, Farmakokinetik,Farmakodinamik,İlaç Tanımı ve Uygulamasıyla İlgili Temel Kurallar, İlaç Etkileşimi,Antibiyotikler,Otonom Sinir,Santral Sinir ve Gastrointestinal Sistemine Etki Eden İlaçlar, Kardiyovasküler, Renal Sistem ,Antihipertansif Kemoterapötik İlaçlar, Analjezik,Antiinflamatuar , Endokrin Sistem ,Sindirim Sistemi,Obezite-İştah İlaçları ve Diğerleri, Beslenme Destek Sistemlerinde İlaç Etkileşimi ve Yaşlılarda İlaç-Besin Etkileşimi, Karbonhidrat ve İlaç Etkileşimi, Protein ve İlaç Etkileşimi, Lipid ve İlaç Etkileşimi, Vitamin-Mineral İlaç Etkileşimi, Alkol,Çay-Kahve İlaç Etkileşimi, Bitkisel ve diyet destek ürünleri ve ilaç, Besin ilaç etkileşiminden korunmak için diyet önerilerini öğrenirler.