Dersin amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyonun ortopedik, pediatrik, geriatrik, nörolojik alanlarında kullanılan özel
yöntemlerin yeni gelişmelerin aktarılması, uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında
fizyoterapi ve rehabilitasyonda Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon Teknikleri (PNF), kas-iskelet sistemi
hastalıklarında PNF uygulamaları, nörolojik/nöromuskuler hastalıklarda PNF uygulamaları, kardiyak ve pulmoner
hastalıklarda PNF uygulamaları, yumuşak doku mobilizasyon yöntemlerinden McKenzie Konsepti, yumuşak doku
mobilizasyon yöntemlerinden Cyriax Konsepti, yumuşak doku mobilizasyon yöntemlerinden Mulligan Konsepti,
yumuşak doku mobilizasyon yöntemlerinden Kaltern-Born Konsepti, nöral mobilizasyon teknikleri, manüplasyon
uygulamaları, bantlama ve klinik uygulamaları, derin Friksiyon masajı ve uygulamaları, konnektif doku ve klasik masaj
ve uygulamaları, lenfatik drenaj yöntemi ve fizyoterapide uygulama alanlarının ele alınması amaçlanmaktadır.


Dersin amacı, sağlıklı ve hasta bireylerde hareketleri değerlendirme ve analiz edebilme, rehabilitasyonun başarısını
artırma açısından bu sonuçları yorumlama ve kullanma becerisi kazandırma, analiz yöntemlerini avantaj ve
dezavantajları ile birlikte öğrenerek bunları araştırma planlama ve uygulamada kullanabilme yeteneğini
kazandırmaktır. Ders kapsamında fizyoterapi rehabilitasyonda normal yürüyüş, patolojik yürüyüş, yürüyüş analiz
yöntemleri, normal yürüyüşün kinematik ve kinetik analizi, gözlemle ve ayak izi ile yapılan yürüyüş analizi, bilgisayarlı
yürüyüş analizörleri, sağlıklı ve genç erişkinlerde yürüyüşün değerlendirilmesi, çocuklarda ve yaşlılarda yürüyüşün
değerlendirilmesi, patolojik durumlarda/özürlülerde yürüyüşün değerlendirilmesi, yürüyüş açısından alt ekstremite
eklemlerinin mekaniği ve patomekaniği, fonksiyonel hareket analiz yöntemleri, yürüyüş açısından üst ekstremite
eklemlerinin mekaniği ve patomekaniği konuları işlenecektir.

sağlık ve hastalık durumlarında egzersiz testleri aracılığı ile değerlendirme yapma, sonuçları yorumlama ve yine farklı gruplarda egzersiz eğitimi reçetelerinin çizilmesi ile ilgili araştırmaların incelenmesi ve oluşturulması amacını taşımaktadır