İlaç zehirlenmeleri, ilaç etkileşmeleri ve güvenli ilaç kullanımı konularının incelenmesi.  Giriş, tanımlar, genel kavramlar, - ilaçların biyolojik sistemde absorpsiyon, dağılım, metabolizma veitrahı zehirlenmelerde etkili olan faktörler- zehirlenmelerin niteliğine göre sınıflandırılması -akut zehirlenme tedavisi ve antidot kavramı, non-steroidal antiinflamatuar ilaç zehirlenmeleri, vitamin zehirlenmeleri, - antidepresan ilaç zehirlenmeleri- antiepileptik iaç zehirlenmeleri - antihipertansif ilaç zehirlenmeleri - bağımlılık yapıcı madde ve ilaç zehirlenmeleri- ilaç suistimali- farmakokinetik ilaç-ilaç etkileşmeleri- farmakodinamik ilaç-ilaç etkileşmeleri, ilaç-besin etkileşmeleri- ilaç-herbal preparat etkileşmeleri- İlaç-alkol etkileşmeleri- hamilelik ve süt verme dönemlerinde, yeni doğan   ve çocuklukta gGüvenli ilaç kullanımı - geriatride güvenli ilaç kullanımı - kronik hastalıklarda güvenli ilaç kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar

Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar; ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar; endokrin ve üreme sistemini etkileyen ilaçlar; üriner sistem ilaçları; göz, kulak, burun, orofarinks ve deri ilaçları; vitaminler; aşılar; intravenöz eklentiler; yara bakımı ve diğer durumlarda kullanılan destek ürünler, santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar I, santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar II, ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, endokrin sistemi etkileyen ilaçlar, I. ara sınav, üreme sistemini etkileyen ilaçlar, üriner sistem ilaçları, kulak, burun ve orofarinks ilaçları, göz ve deri ilaçları, II. ara sınav, vitaminler, aşılar, intravenöz eklentiler, yara bakımı ve diğer durumlarda kullanılan destek ürünler. Tüm bu konular ile ilgili bilgi sahibi olurlar.