Kişisel bakım ortam temizliği ve hijyen kuralları ders kapsamında öğrencilere öğretilmektedir.

Bu dersin amacı saç güzellik ve hizmetleri bölümü öğrencilerine kimyanın temel ilkelerini anlatmak ve malzemelerin farklı türleri hakkında bilgi vermek, moleküller ve bileşikleri tanımak, kimyanın temel prensiplerini kullanarak problem çözme yeteneğini kazanmaktır. Derste işlenecek konular; maddenin özellikleri ve ölçülmesi; Atom, molekül ve iyonlar, atomun yapısı, proton, nötron ve elektron sayısı; Kimyasal bileşikler, isimlendirilmesi, pH, asit ve bazlar, organik bileşikler, karbonhidrat, proteinler; Boyalar, saç boyaları, saçın kimyasal yapısı ve özellikleri; Sabun, şampuan ve bazı makyaj malzemelerinin kimyasal bileşimi.

Anatomi ve Fizyolojinin Tanımları ve Bölümleri, İnsan Vücudunun Duyu Organları, Derinin Yapısı Bölümleri ve Özellikleri, Kılın Anatomisi Yapısı ve Özellikleri, İnsan Vücudunun Hücre ve Dokuları, Hareket Sistemi, Baş ve Vücut Kemikleri, Eklemleri ve Kasları, Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi, Kalbin Yapısı ve İşlevleri, Damarlar ve Kan sistemi ve Görevleri, Sindirim Sistemi ve Görevleri, Sinir Sistemi Bölümleri ve Görevleri, Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri ve Endokrin Sistemin İşlev ve Bölümleri öğrenilecektir.

İletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Dolayısıyla insanların birbirlerinin farkına varmasıyla başlayan çok kanallı bir yapıya sahiptir.  Bu yapı içinde her bir duyu organı bir iletişim kanalı işlevi görmektedir. İnsanların birbirlerinin farkına varmalarıyla başlayan bu çok kanallı iletişim süreci kişilerarası iletişim olarak adlandırılmaktadır. Kişilerarası iletişimin kaynağını ve hedefini insanlar oluşturmaktadır. Bu tür bir iletişimi  anlamlarında uzlaşılmış simgeler aracılığı ile bilgilerin, düşüncelerin, duyguların biriktirilip aktarılmasının ve alışverişinin hem ortak, hem de değişik zaman ve mekân boyutlarında gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Kişilerarası iletişimi sözlü iletişim ve sözsüz iletişim olarak iki ana başlık atında inceleyebiliriz. Sözlü iletişimde, konuşma ve konuşma ile birlikte ortaya çıkan dil ile yakından ilgili olgular- bunlara dil ötesi öğeler diyebiliriz- en önemli yeri tutar. Sözsüz iletişim ise, yüz anlamlarını/mimikleri, bedenin kullanımını/jestleri, giysileri, mekân kullanımı ve araçları içerir. Bu iletişim biçimi beden dili olarak da bilinir. Beden dili, bedenin verdiği gözle görülebilen sözsüz mesajlardır. Kişilerarası iletişim bir çok birleşenden oluşan bir süreçtir. Bu iletişimi iletişimin sözlü ve sözsüz yanı yapılandırır. Sözsüz iletişim ya da beden dili iletişimin önemli bir parçasını oluşturur.