Temel fizik kavram ve prensiplerini ögrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel prensip ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlasılırlıgını saglamak. Fizigin diger bilim dalları üzerindeki rolü pratik örneklerle göstermek.