Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Bu derste stratejik şirketlerin yönetim ve iş modelllerinin seçimi, ve bu kararların en verimli şekilde nasıl uygulanabileceği, çok miktarda örnek çalışmaları üzerinden aktarılacaktır.

MVU 103 dersi,  işletme bilimine girişi ve işletmenin fonksiyonlar açısından incelenmesini içermektedir. Bu derste işletme kavramı, işletmenin amaçları, işletmenin türleri, işletmenin işlevleri ve işletmenin temel fonksiyonlarından Yönetim ve İnsan Kaynakları işlenecektir.Dersin amacı öğrencilere işletme kavramını ve çevresini öğretmek, işletmeyi organize edip nasıl yönetileceğini belirlemek, küresel ekonomide işletmelerin önemini vurgulamak ve işletmeler için önemli iç ve dış etkenlerin incelenmesini sağlamaktır.

Bu dersin amacı işletmede üretilen mamül yada hizmetin maliyet fiyatını hesaplanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesidir.

Bu ders Maliyet Muhasebesi I dersinin devamıdır. Bu dersin amacı işletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyet fiyatının hesaplanmasında kullanılan yöntemleri öğretmektir.

Bu ders ticari işlemlerin uygun hesaplara çift taraflı kayıt prensibine göre aktarılması ve dönem sonu envanter kayıtlarının işlenmesi, gelir tablosu ve bilançonun hazırlanması ile ilgili uygulamaları kapsamaktadır.

Ticari işlemlerin, uygun hesaplara çift taraflı kayıt prensibine göre aktarılması ve dönem sonu envanter kayıtlarının işlenmesi, kar zarar cetvelinin (gelir tablosu) ve bilançonun hazırlanması konularını kapsamaktadır.

Bu ders, Muhasebeye giriş dersinin devamıdır. Değişik yövmiye defterlerine kayıtların nasıl yapıldığını öğretir. Ertlemeli ve gecikmeli ödemelerle ilgili düzeltmelerden örnekler verir. Stok isşlemlerini anlatır. Uzun ömürlü varlıklarla ilgili amortisman konularını işler. Ders, sürekli sınıfta alıştırmalar yapma ve sınıfta çözülen alıştırmalara çok benzer örneklerin ev öevi olarak verilmesi ve ertesi ders bu ödevlerin tahtada çözülmesi şeklinde düzenlenmiştir

Bu dersin amacı, paranın niteliklerini ve ekonomideki yerini anlatmak, bankacılık sisteminin nasıl çalıştığını irdelemek, bankaların verdiği hizmetleri incelemek, faizlerin nasıl belirlendiğini göstermek, para piyasalarının nasıl çalıştığını incelemek ve bankaları ve para piyaslarını denetleyen kurumların görev ve yetkilerini örneklere dayanarak açıklamaktır