Bu derste Pazarlama kapsamı ve özellikleri, Pazarlama kavramı, Pazarlama kavramının gelişimi ve uygulanışı, Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, Pazar türleri, tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi ve Mamul konuları işlenecektir.

This course will equip our students with the concepts and applications of decision support systems, including type of decisions decision making systems and decision makers, modeling decisions and modeling analysis, decision with organization like group support systems and enterprise information systems .It provides the student with the knowledge  how to develop a decision support systems. Also it aims to give the student knowledge about artificial intelligence  and expert systems


This course page will be used for School of Applied Sciences online meetings.

This course aims to introduce the students to some concepts of advanced programming and practice on reusing components using Java. The course focuses on Graphical User Interface (GUI), multithreading, networking, and database manipulation. By completing this course, the students should be able to write and develop  Java applications.

Öğrencinin muhasebe ile ilgili ilgi duyduğu konularda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunum yapmasını sağlamak amacıyla plan, hazırlık, yazım ve anlatım konularında öğrencilerin seçtikleri konulara göre uygulamalar yapılmaktadır. Bu projenin amacı, öğrencilere kendi ilgi alanlarina yönelik bir konuda araştırma yapabilme becerisi kazandırmaktır.

Öğrenciler eğitimleri süresince öğrendikleri teorik bilgilerin işletmelerde nasıl uygulandığını 80 iş günü olmak kaydıyla gözlemekte ve buna iliskin raporlar hazirlamaktadir. Staj döneminde öğrenciler, iş yönetimi ve muhasebe uygulamalarında becerilerini artırma fırsatı bulmaktadir.